Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Type: Article
Published: 2019-09-27
Page range: 581–599
Abstract views: 50
PDF downloaded: 4

Re-descriptions of mature larvae of two predatory species of Nudobius and Gabrius associated with bark beetle galleries (Coleoptera: Staphylinidae)

Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Isobolographic Analysis Laboratory, Institute of Rural Health, Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin, Poland
Coleoptera rove beetle subcortical saproxylic N. lentus G. splendidulus Scolytinae

Abstract

Detailed external structures of mature larvae of two subcortical species, Nudobius lentus (Gravenhorst) and Gabrius splendidulus (Gravenhorst), are re-described and illustrated based on light and scanning electron microscopy. A combination of characters to distinguish the mature larvae from those of other genera within the tribe Xantholinini for N. lentus, and the subtribe Philonthina for G. splendidulus is presented. Diagnostic larval characters to identify species and genera are given.

 

References

 1. Ashe, J.S. (1991) The larvae of Placusa Mannerheim (Coleoptera: Staphylinidae), with notes on their feeding habits. Entomologica Scandinavica, 21, 477–485.

  https://doi.org/10.1163/187631290X00364

  Assing, V. (2007) A new species of Nudobius from China (Coleoptera, Staphylinidae: Staphylininae, Xantholinini). Zootaxa, 1413 (1), 65–68.

  https://doi.org/10.11646/zootaxa.1413.1.4

  Bałazy, S. (1968) Analysis of bark beetle mortality in spruce forests in Poland. Ekologia Polska, Series A, XVI (33), 657–687.

  Bordoni, A. (2002) Xantholinini della Regione Orientale (Coleoptera Staphylinidae). Classificazione, filogenesi e revisione tassonomica. Memorie del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 33, 1–998.

  Bordoni, A. (2013) New data on the Xantholinini from China. 24. New genus, new species and new records of the Shanghai Normal University Collection (Coleoptera, Staphylinidae). 244° contribution to the knowledge of the Staphylinidae. Linzer Biologische Beiträge, 45 (2), 1745–1797.

  Bordoni, A. (2016) Revision of the Afrotropical Xantholinini (Coleoptera Staphylinidae). Biodiversity Journal, 7 (4), 389–894.

  Burakowski, B., Mroczkowski, M. & Stefańska J. (1980) Chrząszcze—Coleoptera. Kusakowate—Staphylinidae, część 2. Katalog Fauny Polski, tom: XXIII, Warszawa, 7 pp.

  Byk, A., Borowski, J., Mazur, S., Mokrzycki, T. & Rutkiewicz, A. (2013) Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 2, 35, 82–128.

  Capecki, Z. (1978) Badania nad owadami kambio- i ksylofagicznymi rozwijającymi się w górskich lasach świerkowych uszkodzonych przez wiatr i okiść. Prace Instytutu Badania Leśnictwa, 563, 37–117.

  Coiffait, H. (1974) Coléoptères staphylinides de la région paléarctique occidentale II. Sous famille Staphilininae, Tribus Philonthini et Staphylinini. Nouvelle Revue d’Entomologie, Supplément, 4 (4), 1–593.

  Costa, C., Vanin, S.A. & Neto, P.C. (1986) Larvae of Neotropical Coleoptera. XIV. First record of bioluminescence in the family Staphylinidae (Xantholinini). Revista Brasileira de Entomologia, 30 (1), 101–104.

  Fora, C., Banu, C., Chisalita, M., Moatar, I. & Oltean, I. (2014) Parasitoids and predators of Ips typographus (l.) in unman-aged and managed Spruce forests in Natural Park Apuseni, Romania. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42 (1), 270–274.

  https://doi.org/10.15835/nbha4219430

  Fowles, A.P., Alexander, K.N.A. & Key, R.S. (1999) The Saproxylic Quality Index: evaluating wooded habitats for the conservation of dead-wood Coleoptera. The Coleopterist, 8 (3), 121–121.

  Gamarra, P., de la Rosa, J.J. & Outerelo, R. (2012) Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806), nueva especie para la fauna de la Península Ibérica (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Xantholinini). Arquivos Entomolóxicos, 6, 57–61.

  Grodzki, W. (1997) Parazytoidy, drapieżcę i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 841, 193–213.

  Gutowski, J.M. & Buchholz, L. (2000) Owady leśne—zagrożenia i propozycje ochrony. Wiadomości Entomologiczne, 18 (Supplement 2), 43–72.

  Gutowski, J.M.& Kubisz, D. (1995) Entomofauna drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej. [Entomofauna of windfall stands in the Białowieża Primeval Forest. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, 788, 91–129.

  Herman, L.H. (2001) Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the Second Millenium. VI. Staphylinine group (part 3). Staphylininae: Staphylinini (Quediina, Staphylinina, Tanygnathinina, Xanthopygina). Xantholinini. Staphylinidae Incertae Sedis. Fossils, Protactinae. Bulletin of the American Museum of Natural History, 265, 3021–3840.

  https://doi.org/10.1206/0003-0090.265.1.1

  Holecová, M. (2012) Úvod do lesníckej entomológie. AQ-BIOS, spol. s r. o., Bratislava, 162 pp.

  Horák, J. & Nakládal, O. (2008) Beetles associated with trees and predation between them: Part I. General knowledge and major representatives of potential predators. Lesnícky ČasopisForestry Journal, 54 (3), 291–302.

  Hromadka, L. (2007) Gabrius phelsuma sp. n. (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from Madagascar. Klapalekiana, 43, 187–190.

  Jeannel, R. & Paulian, R. (1945) Coléoptères. In: Mission scientifique de l’Omo, VI (Zoologie). Faune des terriers des Rats-Taupes. Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle, New Séries, 19 (57), 51–147.

  Karpiński, J.J. (1935) Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy Ips typographus L. i I. duplicatus Sahlb. w lesie pierwotnym. Instytut Badawczy Lasów Państwowych, Rozprawy i Sprawozdania, A, 15, 1–86.

  Kasule, F.K. (1970) The larvae of Paederinae and Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) with keys to the known British genera. Transactions of the Royal Entomological Society of London, 122 (2), 49–80.

  https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1970.tb00527.x

  Kenis, M., Wermelinger, B. & Grégoire, J.C. (2004) Research on parasitoids and predators of Scolytidae—a review. In: Lieutier, F., Day, K., Battisti, A., Grégoire, J.C. & Evans, H.F. (Eds.), European Bark and Wood Boring Insects in Living Trees. A Synthesis. Dordrecht, Kluwer, pp. 237–290.

  https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2241-8_11

  Kereselidze, M., Wegensteiner, R., Goginashvili, N., Tvaradze, M. & Pilarska, D. (2010) Further studies on the occurrence of natural enemies in Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) from Georgia. Acta Zoologica Bulgarica, 62, 131–139.

  Khanday, A.L., Buhroo, A.A., Singh, S., Ranjith, A.P. & Mazur, S. (2018) Survey of predators associated with bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) with redescription of Platysoma rimarium Erichson, 1834 from Kashmir, India. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 11 (3), 353–360.

  https://doi.org/10.1016/j.japb.2018.07.004

  Knížek, M. & Beaver, R. (2007) Taxonomy and Systematics of Bark and Ambrosia Beetles. In: Lieutier, F., Day, K.R., Battisti, A., Grégoire, J.C. & Evans, H.F. (Eds.), Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, a Synthesis. Springer, Dordrecht, pp.41–51.

  Koch, K. (1989) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Goecke & Evers, Krefeld, 440 pp.

  Korczyński, I., Kuźminski, R., Łabędzki, A., Mazur, A. & Szczepańska, D. (2007) Species composition of secondary invaders and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 6 (1), 37–44.

  Li, L., Schillhammer, H. & Zhou, H.Z. (2010) Fourteen new species of the genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from China. Zootaxa, 2572 (1), 1–24.

  https://doi.org/10.11646/zootaxa.2572.1.1

  Li, L., Schillhammer, H. & Zhou, H.Z. (2012) Taxonomy of the genus Gabrius Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from China, with description of two new species. Journal of Natural History, 46 (15−16), 955–967.

  https://doi.org/10.1080/00222933.2012.654476

  Mazur, A. (1995) Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) towarzyszące żerowiskom ksylofagów i występujące pod korą drzew. In: Szkodniki wtórne, ich rola oraz znaczenie w lesie. Referaty Konferencji Naukowej w Puszczykowie, Wydawnictwo Acarus, Poznań, 71–79.

  Mazur, A., Łabędzki, A. & Raj, A. (2008) Obserwacje nad występowaniem kornika drukarza Ips typographus (L.) i gatunków towarzyszących w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego w latach 2001–2003. In: Mazur, A., Raj, A. & Knapik, R. (Eds.), Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 91–127.

  Mazur, A. & Michalski, J.B. (2013a) Czynniki ograniczające liczebność populacji. Czynniki abiotyczne. In: Grodzki, W. (Ed.), Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, pp. 43–46.

  Mazur, A. & Michalski, J.B. (2013b) Czynniki ograniczające liczebność populacji. Czynniki biotyczne. Drapieżne bezkręgowce. In: Grodzki, W. (Ed.), Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, pp. 57–73.

  Mazur, S. (1979) Beetle succession on feeding sites of the pine shoot beetle (Tomicus pini-perda L., Coleoptera, Scolytidae) in one and mixed stands. Memorabilia Zoologica, 30, 63–87.

  Nikitskii, N.B. (1976) Morfologiia lichinok khishch i soputstvuiushchikh koroedam zhestkokrylykh severo-zapadnogokavkaza. In: Mamaev, B.M. (Ed.), Evoliutsionnaia morfologiia lichinok nasekomykh. Izdatel’stvo Nauka, Moskva, pp. 175–201.

  Nikitskii, N.B. (1980) Nasekomye—khishchniki koroedov i ikh ekologia [Insect Predators of Bark Beetles and their Ecology]. ‘Nauka’, Moscow, 237 pp. [in Russian]

  Paulian, R. (1938) Trois larves de staphylinides d’Afrique orientale. Revue Française d’Entomologie, 5 (4), 205–211.

  Paulian, R. (1941) Les premiers états des Staphylinoides (Coleoptera) étude de morphologie comparée. Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle, New Séries, 15, 1–361.

  Pietrykowska-Tudruj, E. & Staniec, B. (2006) Morphology of the developmental stages of Hypnogyra angularis (Ganglbauer, 1895) Coleoptera, Staphylinidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 53 (1), 70–85.

  https://doi.org/10.1002/mmnd.200600007

  Pototskaya, V.A. (1966) Les larves de la tribu Philonthini (Coleoptera, Staphylinidae). Revue d’Écologie et de Biologie du Sol, 3, 141–162.

  Pototskaya, V.A. (1967) Opredelitel’ lichinok korotkonadkrylykh zhukov evropeiskoi chasti SSSR. Academiya Nauk SSSR, Izdatel’stvo Nauka, Moskva, 120 pp.

  Pototskaya, V.A. (1976) Lichinki zhuko-stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae), razvivaiushchikhsia v drevesine. In: Mamaev, B.M. (Ed.), Evoliutsionnaia morfologiia lichinok nasekomykh. Academiya Nauk SSSR, Izdatel’stvo Nauka, Moskva, pp. 156–174.

  Shibata, Y., Maruyama, M. & Ohara, M. (2006) The subfamily Staphylininae (Coleoptera, Staphylinidae) in the Kuril Archipelago. Bulletin of the Hokkaido University Museum, 3, 151–159.

  Silvestri, F. (1946) Contribuzioni alla conoscenza dei mirmecofili. Bollettino del R. Laboratorio di Entomologia Agraria di Portici, 6, 52–69.

  Smoleński, M. (2002) Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) występujące w żerowiskach kambio- i ksylofagów sosny, świerka i jodły. Wiadomości Enomologiczne, 20, 115–129.

  Speight, M.C.D. (1989) Saproxylic invertebrates and their conservation. Council of Europe, Strasbourg, pp. 82.

  Struble, G.R. (1930) The biology of certain Coleoptera associated with bark beetles in western yellow pine. Vol. 5. University of California Publications in Entomology. University of California, Oakland, California, 30 pp. [pp. 105–134]

  Szujecki, A.J. (2017) Kusakowate (Staphylinidae) lasów Polski. Aspekt różnorodności i monitoringu zooindykacyjnego. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warsaw, 145 pp.

  Topp, W. (1978) Bestimmungstabelle für die Larven der Staphylinidae. In: Klausnitzer, B. (Ed.), Ordnung Coleoptera (Larven). Junk, The Hague, pp. 304–334.

  Tykarski, P. (2006) Beetles associated with scolytids (Coleoptera, Scolytidae) and the elevational gradient: Diversity and dynamics of the community in the Tatra National Park, Poland. Forest Ecology and Management, 225 (1−3), 146–159.

  https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.12.034