Vol 4337, No 3

19 Oct. 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4337.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

PAOLO FONTANA, RICARDO MARIÑO-PÉREZ, SALOMÓN SANABRIA-URBÁN, DEREK A. WOLLER
301–343
NAOTO JIMI, YOSHIHIRO FUJIWARA, HIROSHI KAJIHARA
344–360
JULIO RIVERA, CLORINDA VERGARA-COBIÁN
361–389
MING KAI TAN, ANDREJ V. GOROCHOV, RODZAY BIN HAJI ABDUL WAHAB
390–402
DEBANGSHU NARAYAN DAS, ACHOM DARSHAN
403–412
VITALII I. ALEKSEEV, ANDRIS BUKEJS
413–422
YI-TAO LIN, WEI-TAO FENG, FAN XIN, LV ZHANG, YU ZHANG, AN-TAI WANG
423–435
WILLIAM H. TAFT, ANTHONY I. COGNATO
436–444
KENNETH J. TENNESSEN, ADRIAN TRAPERO-QUINTANA, FRANCISCO DE ASSIS CRUZ FERREIRA
445–450