Vol 4247, No 4

29 Mar. 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4247.4

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

CHAO WEN, FANGYING CHEN, WU DAI
351–377
JÖRG FREYHOF, MÜFİT ÖZULUĞ
378–390
YING-YONG WANG, QIANG GUO, ZU-YAO LIU, ZHI-TONG LYU, JIAN WANG, LIN LUO, YAN-JUN SUN, YAN-WU ZHANG
391–412
ANNA B. VASSILIEVA, VITALY L. TROUNOV, NIKOLAY A., JR. POYARKOV, EDUARD A. GALOYAN
413–428
MARTIN NOVÁK
429–444
MARIA HELENA M. GALILEO, ANTONIO SANTOS-SILVA, JAMES E. WAPPES
445–460
ANTHONIPILLAI AROCKIA MARY, THNGAVELU BALASUBRAMANIAN, SHANKER SELVARAJU, ANTHONIPILLAI SHINY
461–468
DANIEL HEFFERN, ANTONIO SANTOS-SILVA
469–479
LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA, TÁCIO DUARTE
480–486
KE-LONG JIAO, PEI-JIN HAN, MING-LU YANG, REN-CI XIONG, YUAN-HONG WANG, WEN-JUN BU
487–493
WEIHAI LI, YING WANG, DING YANG
494–500