Vol 4168, No 1

14 Sept. 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4168.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

XIKUN SONG, ZEFENG XIAO, CINZIA GRAVILI, BERNHARD RUTHENSTEINER, MELANIE MACKENZIE, SHAOQING WANG, JINJING CHEN, NAN YU, JIANJUN WANG
1–37
SUSANA SCHÖNHUTH, COLLIN E. BEACHUM, JASON H. KNOUFT, RICHARD L. MAYDEN
38–60
MANUEL A. BARRIOS-IZÁS, ROBERT S. ANDERSON, JUAN J. MORRONE
61–91
L. J. MENDIS WICKRAMASINGHE, DULAN RANGA VIDANAPATHIRANA, R. M. GAYAN PRIYANKARA RATHNAYAKE
92–108
ROMAN RAKITOV
109–133
YANG WANG, CHRISTOPHER H. DIETRICH, YALIN ZHANG
134–140
RIJAL SATRIA, OSAMU SASAKI, BUI TUAN VIET, EMIKO OGURI, KAZUTAKA SYOJI, BRIAN L. FISHER, SK YAMANE, KATSUYUKI EGUCHI
141–150
PAULA CAROLINA SERRANO, MARÍA CELINA DIGIANI
151–160
PETER R. LAST, SOMCHAI BUSSARAWIT
161–170
TRUONG QUANG NGUYEN, CUONG THE PHAM, TAO THIEN NGUYEN, HAI NGOC NGO, THOMAS ZIEGLER
171–186
LIYUAN YANG, CHRISTOPHER H. DIETRICH, YALIN ZHANG
187–194
ELISA VON GROLL, LUCIANO DE A. MOURA
195–200