NASRABADI, R., N. RASTEGAR-POUYANI, E. RASTEGAR-POUYANI, and A. GHARZI. “A Revised Key to the Lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia)”. Zootaxa, vol. 4227, no. 3, Feb. 2017, pp. 431–443, doi:10.11646/zootaxa.4227.3.9.