CHEN, ZENING, JIANPING YU, GERNOT VOGEL, SHENGCHAO SHI, ZHAOBIN SONG, YEZHONG TANG, JIA YANG, LI DING, and CANGSONG CHEN. 2020. “A New Pit Viper of the Genus <em>Trimeresurus</Em> (Lacépède, 1804) (Squamata: Viperidae) from Southwest China”. Zootaxa 4768 (1). Auckland, New Zealand:112–128. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4768.1.7.