QIAN, YU-HAN, QIAN XIAO, ZHI-TENG CHEN, and YU-ZHOU DU. 2018. “A Remarkable New Species of <em>Nemoura</Em> (Plecoptera: Nemouridae) from Chuxiong Yi Autonomous Prefecture of Yunnan Province, China”. Zootaxa 4375 (2). Auckland, New Zealand:281–286. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4375.2.8.