REN, J., & YANG, D. (2017). <em>Nephrotoma</em> Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China. Zootaxa, 4353(3), 551–567. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4353.3.9