(1)
REN, J.; YANG, D. <em>Nephrotoma</Em> Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China. Zootaxa 2017, 4353, 551–567.