(1)
NASRABADI, R.; RASTEGAR-POUYANI, N.; RASTEGAR-POUYANI, E.; GHARZI, A. A Revised Key to the Lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia). Zootaxa 2017, 4227, 431–443.