[1]
REN, J. and YANG, D. 2017. <em>Nephrotoma</em> Meigen (Diptera, Tipulidae) from Xinjiang, China. Zootaxa. 4353, 3 (Nov. 2017), 551–567. DOI:https://doi.org/10.11646/zootaxa.4353.3.9.