[1]
NASRABADI, R., RASTEGAR-POUYANI, N., RASTEGAR-POUYANI, E. and GHARZI, A. 2017. A revised key to the lizards of Iran (Reptilia: Squamata: Lacertilia). Zootaxa. 4227, 3 (Feb. 2017), 431–443. DOI:https://doi.org/10.11646/zootaxa.4227.3.9.