Vol 334, No 1

12 January 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.334.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

ALEJANDRO ZULUAGA, KENNETH M. CAMERON
1–9
LILIANA BERNARDO, GIOVANNI MAIORCA, FRANCESCO ROMA-MARZIO, LORENZO PERUZZI
10–18
BIN SONG, TING LI, TAIHUI LI, QIUJU HUANG, WANGQIU DENG
19–27
RAIMUNDO LUCIANO SOARES NETO, MARIA REGINA DE VASCONCELLOS BARBOSA, ERIC H. ROALSON
28–34
QING XU, XIN-YI WU, GUO-QIANG ZHANG, LI-JUN CHEN, ZHONG-JIAN LIU, SI-REN LAN
35–40
DANIEL B. MONTESINOS-TUBÉE, ASUNCIÓN CANO, LUIS F. GARCÍA-LLATAS, YINGZI JU, ANNELEEN KOOL
41–48
SERGEI L. MOSYAKIN, HANS-JOACHIM ESSER, HELMUT FREITAG
49–54
BANG-PING CAI, XIU-YING ZHANG, HUI-ZHU GUO, SHUN-ZHI LIU, KE-FU HUANG
55–59
LEONID V. AVERYANOV, NORIYUKI TANAKA, HOANG THANH SON, KHANG SINH NGUYEN, TATIANA V. MAISAK, TIEN HIEP NGUYEN, CHING-I PENG
60–64

Correspondence

KENJI SUETSUGU, HIROKAZU TSUKAYA, SHUICHIRO TAGANE, PHOURIN CHHANG, TOMOHISA YUKAWA, TETSUKAZU YAHARA
65–69
MARIO MARTÍNEZ-AZORÍN, MICHAEL PINTER, MANUEL B. CRESPO, MARÍA ÁNGELES ALONSO-VARGAS, WOLFGANG WETSCHNIG
70–74
KINGSLEY W. DIXON, MAARTEN J. M. CHRISTENHUSZ
75–79
GALİP AKAYDIN, MANUEL B. CRESPO
80–82
PEDRO PABLO FERRER-GALLEGO, HUGO MERLE, EMILIO LAGUNA
83–86
KINGSLEY W. DIXON, MAARTEN J. M. CHRISTENHUSZ
87–90
MATHIAS ERICH ENGELS, LUCAS CARDOSO MARINHO
91–94
DMITRY A. GERMAN, IHSAN A. AL-SHEHBAZ
95–98