Vol 309, No 1

9 June 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.309.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

YUMIN SHU, HUIYING YU, XIANYUN MU, ZHIXIANG ZHANG
1–22
TAKURO ITO, HIROKI NAKANISHI, YOSHIRO CHICHIBU, KIYOTAKA MINODA, GORO KOKUBUGATA
23–34
RENATO MELLO-SILVA
35–44
MIN WANG, YUAN-YUAN CHEN
45–54
JING CAO, CHENG MING TIAN, YINGMEI LIANG, CHONG-JUAN YOU
55–65
GUANG-DA TANG, LIN HUANG, JIA-YU LI, ZENG-LI HE, LI-BING ZHANG
66–72
P. PABLO FERRER-GALLEGO, EMILIO LAGUNA
73–78
AMANDA DA PAIXÃO NORONHA PEREIRA, RICARDA RIINA, MARIA BEATRIZ ROSSI CARUZO
79–84
JOSÉ E. DO NASCIMENTO-JR, VOLKER BITTRICH, MARIA DO CARMO E. AMARAL
85–89

Correspondence

XIN-MAO ZHOU, CHENG-WEI CHEN, LI-BING ZHANG
90–94
ALFRED JOE, THACHAT JAYAKRISHNAN, VADAKKOOT SANKARAN HAREESH, MAMIYIL SABU
95–98
ROBERT P. WAGENSOMMER
99–100