Vol 286, No 1

25 November 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.286.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

YAN-JIA HAO, QI ZHAO, SHOU-XIAN WANG, ZHU L. YANG
1–12
VANESSA ROJAS-PIÑA, LEONARDO O. ALVARADO-CÁRDENAS
13–22
GUOQIAN HAO, IHSAN A. AL-SHEHBAZ, QIANLONG LIANG, QIAN WANG, JIANQUAN LIU
23–31
MONIKA WOŹNIAK-CHODACKA
32–38
ALEX V. POPOVKIN, APARECIDA D. DE FARIA, ULF SWENSON
39–46
QING XU, GUO-QIANG ZHANG, XIN-YI WU, LI-JUN CHEN, ZHONG-JIAN LIU
47–53

Correspondence

JOSÉ FLORIANO B. PASTORE
54–56
JIN-YU LI, HUI-JIE LIU, YU-ZHU WANG, LEI XIE
57–58
P. PABLO FERRER-GALLEGO
59–60