Vol 270, No 1

12 August 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.270.1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

CARLOS A. LEHNEBACH, ANDREAS J. ZELLER, JONATHAN FRERICKS, PETER RITCHIE
1–24
ANA CARINA SILVA PEREIRA, PATRÍCIA LUZ RIBEIRO, ANA MARIA GIULIETTI
25–32
VALÉRIA DA SILVA SAMPAIO, RICARDO LOYOLA DE MOURA, MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA
33–40
QI ZHAO, SIRAPRAPA BROOKS, YONG-CHAN ZHAO, ZHU L. YANG, KEVIN D. HYDE
41–48
QIN-WEN LIN, GANG LU, ZHENG-YU LI
49–55
GUY R. CHIRON, ADAM P. KARREMANS, CASSIO VAN DEN BERG
56–62
JING LIU, JIE HUANG, WEI-BIN XU, CHUN-RUI LIN
63–68

Correspondence

TIAN-CHUAN HSU, SHIH-WEN CHUNG
69–70