Vol 268, No 2

20 July 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.268.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

FABIOLA SOTO-TREJO, EDWARD E. SCHILLING, KEN OYAMA, RAFAEL LIRA, PATRICIA DÁVILA
91–109
JUTARAT KALB, WETCHASART POLYIAM, EIMY RIVAS PLATA, PAULINA A. BAWINGAN, KLAUS KALB, ROBERT LÜCKING
110–122
FABIO NAUER, VALÉRIA CASSANO, MARIANA C. OLIVEIRA
123–134
JING-ZU SUN, CAI-HONG DONG, XING-ZHONG LIU, JIAN-KUI LIU, KEVIN D. HYDE
135–144
MIKAEL JEPPSON, PÉTER FINY, Ellen Larsson
145–154
HAO-YU HU, JIN-BO TAN, DENG-FENG XIE, JIAN ZHANG, XING-JIN HE
155–162

Correspondence

SAÚL BLANCO
163–163
KAZEM NEGARESH, SAYED MOHAMMAD REZA KHOSHROO
164–166