Vol 265, No 2

14 June 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.265.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

HAI-SHENG YUAN, YU-HE KAN, XIAN-ZHEN WAN
101–111
İLKER GENÇ, ŞÜKRAN KÜLTÜR
112–120
DURGA C. JADHAV, ASHISH V. PRABHUGAONKAR, MAYUR D. NANDIKAR
121–130
JIN CHENG, SHUANG-XI YAN, HUI-JIE LIU, LE-LE LIN, JIN-YU LI, SHUAI LIAO, LIANG-QIAN LI, LEI XIE
131–138
NGỌC-SÂM LÝ
139–144
AMAURI HERBERT KRAHL, JEFFERSON JOSÉ VALSKO, ANA SOFIA SOUSA DE HOLANDA, GUY CHIRON
145–150
EMMANUEL MARTÍNEZ-AMBRIZ, LUCIO LOZADA-PÉREZ
151–156
KENJI SUETSUGU, TIAN-CHUAN HSU, HIROKAZU FUKUNAGA, SHINICHIRO SAWA
157–163
TINGTING DUAN, SHIJIN LI, DIANXIANG ZHANG
164–168

Correspondence

ZI-BIN ZHANG, RONG-SHI XIN, SU-HUAI QIN, BO-GAO HUANG, XIN-LIAN WEI, YAN LIU
169–172
DANIELA C. ZAPPI
173–176
MEI-QING YANG, YING-LI WANG, XIAO-RONG BAI, MIN-HUI LI, CHUN-HONG ZHANG, LU-QI HUANG
177–181

Erratum

Monica Ponce, Maria Amalia Scataglini
182–182