Vol 247, No 2

19 February 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.247.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

HUANG ZHANG, WEI DONG, KEVIN D. HYDE, ALI H. BAHKALI, JIAN-KUI LIU, DE-QUN ZHOU, DI ZHANG
99–108
JIN-FENG ZHANG, JIAN-KUI LIU, KEVIN D. HYDE, YONG-XIANG LIU, ALI H. BAHKALI, ZUO-YI LIU
109–117
FABIANE NEPOMUCENO COSTA, CAROLINE OLIVEIRA ANDRINO, MARCELO TROVÓ, LIVIA ECHTERNACHT, PAULO TAKEO SANO
118–126
ANA MARIA GIULIETTI, DANIELE MENDES DA SILVA
127–132
JULIÁN AGUIRRE-SANTORO, KERON C. ST. E. CAMPBELL, GEORGE R. PROCTOR
133–137

Correspondence

ZHI-LONG LIU, QIANG LIU, JIANG-YUN GAO
138–142
KUMAR K. ANAND, SATYA N. JENA, LAL B. CHAUDHARY, MUNNA SINGH
143–147
YI-SHUO LIANG, JENN-CHE WANG
148–150
YI-FAN DUAN, YONG-FU LI, XIN-XIN YANG, XIAN-RONG WANG
151–152