Vol 236, No 3

1 December 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.236.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

Gaurav Kumar Mishra
201–214
Jesús Guadalupe González-Gallegos
215–225
Guillermo Munoz, Agustin Caballero, Joan Carles Salom, Enrico Ercole, Alfredo Vizzini
226–236
Bianca Denise Barbosa da Silva, Tiara Sousa Cabral, María Paz Martín, Paulo Marinho, Francisco Diego Calonge, Iuri Goulart Baseia
237–248
Zhao Qi, Li Yang-Kun, Zhu Xue-Tai, Zhao Yong-Chang, Liang Jun-Feng
249–256
wei zhang, yan ling li, J Patrick Kociolek, rui lei zhang, li qing wang
257–265
Ying Wang, HUI SHANG, XI-LE ZHOU, GUO-HUA ZHAO, XI-LING DAI, YUE-HONG YAN
266–272
Aaron Jennings Floden
273–278

Correspondence

Aaron Jennings Floden
279–282
Duilio Iamonico, Enrico Banfi, Gabriele Galasso, Lucia Lohmann, Julio Lombardi, Nicola Ardenghi
283–286
Qiang Liu, JIAN-WU LI, XIAO-HUA JIN, JIANG-YUN GAO
287–290
Hao Chao-Yun, Tan Yun-Hong, Hu Li-Song, Tan Le-He, Chen Hai-Ping, Qin Xia-Wei, Wu Gang, Wu Hua-Song
291–295
Fabrizio Bartolucci, DUILIO IAMONICO, ROBERT P. WAGENSOMMER
296–298